U bent hier: Home » Disclaimer

Disclaimer website

Ondanks de constante zorg en aandacht die S for Software aan deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig, gedeeltelijk onjuist of verouderd is. S for Software is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze informatie.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en bijgewerkt. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddelijke ingang en zonder kennisgeving worden aangebracht.
Prijs- of technische wijzigingen en tekstuele fouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig tot en met de aangegeven datum, zolang de voorraad strekt en niet in combinatie met andere aanbiedingen.

De op deze website genoemde (geregistreerde) (handels)merken en logo's zijn eigendom van de rechthebbende eigenaar.

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze website en onze nieuwsbrieven mag zonder schriftelijke toestemming van S for Software worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. 
Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan info@sforsoftware.nl. Informatie van (door u) bezochte en door u ingevulde pagina's kunnen door S for Software worden gebruikt om u van dienst te zijn en om haar producten en of diensten te verbeteren. Uw gegevens worden door ons niet aan derden ter beschikking gesteld zonder daarvoor uw nadrukkelijke toestemming te hebben gekregen. S for Software zal uiterst zorgvuldig omgaan met uw gegevens.

© Copyright S for Software, alle rechten voorbehouden. Aan de inhoud van deze website en nieuwsbrieven kunnen geen rechten worden ontleend.

 

E-maildisclaimer

Onze e-mailberichten kunnen vertrouwelijke informatie bevatten die uitsluitend bestemd is voor de geadresseerde(n). Indien u niet (één van) de geadresseerde(n) bent, is openbaarmaking, verspreiding en/of vermenigvuldiging van ons bericht verboden.

Indien u ons bericht abusievelijk heeft ontvangen, wordt u verzocht S for Software (info@sforsoftware.nl) en/of de afzender van het bericht hiervan onmiddelijk per e-mail op de hoogte te brengen en het bericht vervolgens van uw systemen te verwijderen.

Veilige en foutvrije verzending van e-mails kan niet worden gewaarborgd. Berichten kunnen bijvoorbeeld worden onderschept, beschadigd, vernietigd of vertraagd, verloren gaan, een deel van hun inhoud verliezen of met een virus worden geïnfecteerd. S for Software aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen in dit bericht, enig deel van dit bericht, of in de bijlagen, die het gevolg zijn van de verzending. Vraag ons indien nodig om een afdruk van het oorspronkelijke bericht voor verificatie van de inhoud.

 

Contact

S for Software
vestiging     Grebbeweg 19B
3902 HG Veenendaal 
telefoon (0342) 745 295
e-mail info@sforsoftware.nl

Uw bericht aan ons:

Naam
E-mailadres
Telefoon
Onderwerp
Vraag/opmerking
Verstuur